Ontstaan straatnaam Poorterweide

De achtergrond van onze nieuwe straatnamen wordt volledig verklaard in de toegevoegde pagina's uit het boek Amstelveen, acht eeuwen geschiedenis van mr. J.W. Groesbeek, Rijksarchivaris in de provincie Noord-Holland. Het boek is uitgegeven in 1966 in opdracht van de gemeente Amstelveen. Het boek is niet meer verkrijgbaar, voor het beschikbaar stellen van deze pagina's gaat onze dank uit naar de gemeente Amstelveen.

Uit deze pagina's blijkt onder andere dat de oudste vermelding van de naam Poorterweide stamt uit 1 december 1356. Waar in de tekst wordt gesproken over afmetingen heeft men het waarschijnlijk over de Rijnlantsche morgen, die ongeveer gelijk staat aan 0,85 hectare. Naast de Rijnlantsche morgen als oppervlaktemaat was er ook een Rijnlantsche roede, waarbij een roede gelijk is aan 3,767 m. Dan is het SI-stelsel toch eenvoudiger!

Wat betekent de naam 'Poorterweide'? We moeten hier denken aan een weide, toebehorende aan de poorters van Amsterdam, en wel poorters die de naast deze weide gelegen markt bezochten. Vóór 1350 was zij echter reeds in het bezit van particuliere eigenaars gekomen, want op 1 december 1356 draagt Willem uter Camere de weide, groot 16 morgen, aan de grafelijkheid op, waarna Ghise Sael er mede wordt beleend. In 1360 wordt Adam Sael bezitter van dit leen, doch zijn zoon Simon ontvangt het als een vrij eigen bezit in 1388, zodat we het leen niet meer in de leenregisters terugvinden. Blijkbaar omvatte dit leen echter niet de gehele Poorterweide, maar alleen de zogenaamde 'Grote Poorterweide', terwijl de 'Kleine Poorterweide' haar leenverband behield.

Amstelveen, acht eeuwen geschiedenis, blz. 134 t/m 136