Werkzaamheden Amstelbrug

Samenvatting

 • De werkzaamheden voor de vervanging van de Amstelbrug starten in 2017 en hebben vooral voor de Poorterweides vanaf en naar Ouderkerk anderhalf jaar lang veel impact.
 • Er komt een tijdelijke brug die voor autoverkeer gesloten zal zijn, maar mogelijk voor omwonenden en ondernemers wel opengesteld zal worden.
 • De provincie heeft toegezegd de lokale bereikbaarheid tijdens de bouw van de nieuwe brug op te nemen in het ontwerpproces.

Meer informatie op: http://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Wijken-en-wijkverbetering/Bouwprojecten/Amstelzijde.htm

Overzichtskaart

Vervanging Amstelbrug

De provincie Noord-Holland werkt aan de vervanging van de Amstelbrug. Dit doet zij in nauw overleg met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Stadsregio Amsterdam. De provincie heeft inmiddels een samenwerkingsovereenkomst gesloten met voornoemde partijen op basis waarvan nu het plan en het ontwerp voor de nieuwe Amstelbrug en omliggende wegen kan worden uitgewerkt. De provincie stelt hiervoor een Provinciaal Inpassingsplan op, feitelijk een provinciaal bestemmingsplan, aangezien de nieuwe Amstelbrug in twee gemeenten ligt. De huidige planning van de provincie is om in 2017 te starten met de werkzaamheden.

Bij de verdere uitwerking is er, mede op aandringen van de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen, bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van beide oevers in de periode van de aanleg van de nieuwe brug. Hoewel uitgangspunt is dat de tijdelijke brug alleen gebruikt wordt door de bus, nood- en hulpdiensten en langzaam verkeer, is het de sterke wens van beide gemeenten en omwonenden en ondernemers om in de uitwerking van de plannen toch ook overig verkeer toe te laten op de tijdelijke brug, omdat beide oevers sterk lokaal met elkaar verbonden zijn. De provincie heeft toegezegd de lokale bereikbaarheid tijdens de bouw van de nieuwe brug op te nemen in het ontwerpproces.

Bron: hierboven genoemde pagina

Planning

Inmiddels zijn er meerdere stappen gezet in de planning. De herinrichting van de kade is uitgevoerd en de vaststelling van het bestemmingsplan is geagendeerd in de gemeenteraad. De voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor de realisatie van de infrastructuur en parkeerplaats aan de achterzijde resten nog. Onderstaand de indicatieve planning hiervoor. De laatste vier stappen uit de planning zijn gebaseerd op de laatste geactualiseerde planning van de provincie Noord-Holland voor de Amstelbrug. Dit is afhankelijk van de behandeling van het beroep op het bestemmingsplan bij de Raad van State.

 • Afstemming ontwerp nieuwe infrastructuur en parkeerplaats: april/juli 2015
 • Uitwerking ontwerp in bestek en aanbesteding: augustus tot en met december 2015
 • Start uitvoering werk nieuwe infrastructuur en parkeerplaats: vanaf januari 2016
  (afhankelijk van resultaten flora en faunaonderzoek en voorbelastingstijd van de ondergrond)
 • Werk nieuwe infrastructuur en parkeerplaats gereed: medio 2016
 • Uitvoering onderzoeken voor inpassingsplan Amstelbrug: 2015
 • Inpassingsplanprocedure en vaststellen: 2016
 • Start werkzaamheden Amstelbrug: begin 2017
 • Nieuwe Amstelbrug gereed: eind 2018

Bron: hierboven genoemde pagina

Werkgroep tijdelijke bereikbaarheid

Ouderkerk bestaat uit twee delen. Een deel aan de oostkant van de Amstel behorend bij Ouder-Amstel en een kleiner deel, met onder andere verscheidene horeca bedrijven, aan de andere oever van de rivier behoort bij de gemeente Amstelveen. De afstand tussen de centra van Ouderkerk en Amstelveen is 3,5 kilometer. Velen aan weerszijden van de Amstelbrug hebben belangen aan de andere kant van de Amstel. Afsluiten van de brug betekent 18 kilometer omrijden via de A2 en A9.

[…]

Vanuit de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel zijn er ondernemers opgestaan die samen met het projectteam de tijdelijke bereikbaarheid proberen te borgen. Dit blijkt een complexe opgave vanwege de vele verschillende belangen. Tijdens de bouw is er een tijdelijke brug voor langzaam verkeer, bussen en nood- en hulpdiensten.

Het blijft een uitdaging om lokaal autoverkeer tijdens de werkzaamheden te ontzien; hoe onderscheiden we lokaal verkeer van forensen en hoe zorgen we ervoor dat de klanten van de verschillende ondernemers in het dorp blijven komen? Deze vraagstelling wordt onderzocht en resulteert medio 2016 in een aanpak waar alle partijen mee uit de voeten kunnen. De provincie is hiervan de trekker. 'Bestemmingsverkeer toelaten op noodbrug - 26 oktober 2015'