Aslastbeperking bruggen en wegen

Bij de bruggen van zowel de Grote als Kleine Poorterweide staan borden met een aslastbeperking. Dit betekent dat onze bruggen niet geschikt zijn voor zwaar vrachtverkeer.

Technisch geformuleerd: de bruggen zijn gedimensioneerd op verkeersklasse 300, hetgeen betekent dat deze geschikt zijn voor personenauto's en lichte vrachtwagens. Dit is voor iedereen zichtbaar doordat op de borden bij de bruggen een maximale aslast van 4,8 t is weergegeven, een notatie die iedere vrachtwagenbestuurder kent en waarvan hij/zij ook weet of de eigen wagen aan die eis voldoet. Eens per jaar krijgen wij bezoek van de firma Teeuwissen voor het rioolonderhoud. Voor het bezoek van hun wagen is een aparte berekening voor de bruggen gemaakt waarbij is aangetoond dat deze geen schade van dit jaarlijkse bezoek ondervinden gegeven de wagen die Teeuwissen gebruikt. Daarbij dient te worden opgemerkt dat schade ontstaat door een te hoge belasting en/of door het aantal herhalingen van die belasting. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Asdruk

Max aslast 4.8 Ton

Schade is vaak niet zichtbaar en leidt zelden tot het instorten van de brug. Wel ontstaan bij het overschrijden van de genoemde belasting scheurtjes of scheuren in de betonconstructie. Bij herhaalde te hoge belastingen gaat deze scheurvorming steeds verder. Op enig moment krijgen de scheuren afmetingen waardoor de wapening (het staal in de beton) in contact komt met lucht en vocht, en zal gaan roesten. Vanaf dat moment is er sprake van betonrot, die soms wel en soms niet te repareren is. Hoe dan ook wordt de levensduur van de bruggen aangetast en zal eerder sprake zijn van een noodzaak tot vervanging. Voor de goede orde, de bouw van de 2 bruggen heeft in 2010 € 300.000,- excl BTW gekost.

Alle leveranciers / aannemers van de Grote en Kleine Poorterweide dienen in een zo vroeg mogelijk stadium van contact te worden gewezen op deze aslastbeperking zodat met deze beperking rekening kan worden gehouden. Dat zal in een aantal gevallen betekenen dat de aflevering van materialen met een ander voertuig moet gebeuren.

Voor de Bankrasweg geldt dezelfde aslastbeperking als voor de beide Poorterweides.