Afval

Afvalkalender 2016

Voor de “live” kalender en overige informatie over afval ga naar: http://www.mijnafvalwijzer.nl/nl/1184TE/4

GFT afval

Waar staat GFT voor?

GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval. GFT dient in de groene container gegooid te worden.

Waar dient de groene container geplaatst te worden?
Net over de brug rechts op de Bankrasweg.

Wat is het tijdstip van legen?
Meestal vindt het legen plaats op vrijdagochtend voor 8:30.

Plastic afval

Indien je plastic wilt scheiden van het overige afval, dient dit in speciale zakken te worden aangeboden.

Waar zijn deze verkrijgbaar?
Plastic zakken gratis opgehaald worden bij:

  • receptie van het Raadhuis
  • bibliotheek in het Stadshart
  • bibliotheek in Westwijk
  • Afvalbrengstation
  • wijkcentra
  • Vita-wijksteunpunt Pluspunt
  • schooltuin Amstelflora, Legmeerdijk 148
  • schooltuin Bankrasflora, Jeanne d'Arclaan 6.

Waar dienen deze zakken opgehangen te worden?
Aan de speciaal daarvoor bestemde haken aan de lantaarnpaal naast de ondergrondse containers.

Wat is het tijdstip van ophalen?
Meestal 's ochtends rond 8:00.

Papier afval

Er staat op de Grote Poorterweide een de ondergrondse container voor alleen papier.

Deze afvalcontainer is alleen voor het afval van bewoners van de beide Poorterweides bestemd.

Overig afval

Afval dat niet wordt gescheiden, kan worden weggegooid in de ondergrondse containers op zowel de Grote als Kleine Poorterweide. Beide lokaties zijn voorzien van 2 containers.

Ook deze afvalcontainers zijn alleen voor het afval van bewoners van de beide Poorterweides bestemd.

Wat is het tijdstip van legen?
Meestal 's ochtends rond 8:00.

Kleding

Er staat een kledingcontainer bij de Jumbo in Ouderkerk.

De container op het pleintje bij de kerk is weggehaald.

Afvalbakken bij de Jumbo in Ouderkerk

Diegenen die hun afval zo goed mogelijk willen scheiden kunnen dit weggooien in diverse speciale containers bij de Jumbo in Ouderkerk. Op de foto's hieronder is te zien welke containers zich daar bevinden.